Πιστοποίηση Επαγγελματιών στo Πρόγραμμα Cygnet για γονείς: Yποστήριξη Αδελφών

Cygnet for Parents: Supporting Siblings

 

Πρόκειται για μια επιπρόσθετη ενότητα στο Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς με θέμα τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό.

Ο χρόνος που συνεπάγεται η ικανοποίηση των αναγκών ενός μέλους της οικογένειας με αυτισμό μπορεί να αφήνει στους γονείς λίγο χρόνο για το άλλο παιδί ή παιδιά τους. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι, παρόλο που κάνουν ότι μπορούν για το παιδί τους με αυτισμό, βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα προκειμένου να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της οικογένειας σαν σύνολο. Αυτή η ενότητα θα έχει σαν στόχο να :

 

  • αναγνωρίσει τις προκλήσεις στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της οικογένειας

  • τονίσει τα θετικά και αρνητικά όλων των αδελφικών σχέσεων σε διάφορες ηλικίες και στάδια ανάπτυξης

  • εξετάσει πιθανές πρακτικές στρατηγικές που μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν με τα αδέλφια

  • προσφέρει ένα περιβάλλον αμοιβαίας υποστήριξης

 

Την ενότητα αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο πιστοποίησης εκπαιδευτών στο Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς.

 

Διάρκεια: 2,5 ώρες

Εκπαιδευόμενοι: περιορισμένος αριθμός

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: 40 ευρώ

  • Σε περίπτωση συνδυαστικής παρακολούθησης και του Βασικού Προγράμματος Cygnet για γονείς (Cygnet for parents: Core Programme) συνολικό κόστος 200 ευρώ

Παρέχονται:

  • Όλο το υλικό της ενότητας Cygnet για γονείς: Υποστήριξη Αδελφών και διαφάνειες παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά σε ψηφιακή μορφή.

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ Ε.ΨΥ.ΜΕ Κατάρτι καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή του προγράμματος κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 

 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

Comodo Secure Seal cygnet.gr      · © 2018 cygnet.gr ·   Πολιτική Απορρήτου & Cookies