Νέα σεμινάρια

 

 

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου & Cookies του ιστότοπου.

 

Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό
(Cygnet for Parents : Core Programme)

› στις 3/3/2018 και 4/3/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (14,5 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:30-17:00)

 • 2η ημέρα (09:30-16:30)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 15 έως 19 άτομα
Κόστος: 200 ευρώ

Παρέχονται:

 • • Όλο το υλικό του Βασικού Προγράμματος Cygnet για γονείς και της επιπρόσθετης ενότητας: Υποστήριξη αδελφών, καθώς και οι διαφάνειες παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά σε ψηφιακή μορφή.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή του Προγράμματος κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Kαφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 16/2/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

 

Σεμινάριο Cygnet για Εκπαίδευση Επαγγελματιών στην κατανόηση του αυτιστικού φάσματος
Cygnet For Practitioners (CFP)

› στις 21/4/2018 και 22/4/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (14 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:00-16:00)

 • 2η ημέρα (09:00-16:00)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: Περιορισμένος αριθμός
Κόστος: 120 ευρώ
100 ευρώ για φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνικά
Παρέχονται:

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης η χρήση της οποίας μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

 • Καφές και ελαφρύ γεύμα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευθέντες στο Πρόγραμμα Cygnet For Practinioners ΔΕΝ έχουν την πιστοποίηση εφαρμογής της μεθόδου σε ομάδα γονέων/ φροντιστών.

Info: Δεν απαιτείται κάποια άλλη εργασία πριν ή μετά το σεμινάριο.
Τηρείται μητρώο εκπαιδευμένων στην ιστοσελίδα cygnet.gr στο οποίο θα έχει πρόσβαση κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέας που θα αναζητάει επαγγελματία με βασικές γνώσεις για τον αυτισμό.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 6/4/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό
(Cygnet for Parents: Core Programme)

› στις 19/5/2018 και 20/5/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (12,5 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:30-17:00)

 • 2η ημέρα (09:30-16:30)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 15 έως 19 άτομα
Κόστος: 200 ευρώ

Παρέχονται:

 • Όλο το υλικό του Βασικού Προγράμματος Cygnet για γονείς και της επιπρόσθετης ενότητας: Υποστήριξη αδελφών, καθώς και οι διαφάνειες παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά σε ψηφιακή μορφή.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή του Προγράμματος κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Kαφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 27/4/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

 

Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στο Πρόγραμμα Cygnet για γονείς ατόμων με αυτισμό: Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις
Cygnet for Parents: Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships (PSR)

› στις 9/6/2018 και 10/6/2018

Διάρκεια: 2 ημέρες (12 ώρες)

 • 1η ημέρα (09:30 - 15:30)

 • 2η ημέρα (09:30 – 15:30)

Φορέας: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. «Κατάρτι»
Τόπος: Μ. Μπότσαρη 33, 3ος όροφος, 18648, Δραπετσώνα Πειραιάς
Εκπαιδευόμενοι: 18 άτομα

Κόστος: 220

Παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, απαραίτητο για την εφαρμογή του προγράμματος, με 225 έγχρωμες εκτυπωμένες κάρτες και εκτυπωμένους πίνακες (Α3 & Α4) που αφορούν τις τρεις εκπαιδευτικές ενότητες: Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις.
  Το υλικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες για εκπαίδευση εφήβων και ενηλίκων με ΔΑΦ στις παραπάνω ενότητες.

 • Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή στα ελληνικά σε ψηφιακή μορφή

 • Φυλλάδια και σημειώσεις γονέων σε ψηφιακή μορφή

 • Βίντεο με παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων από Πιστοποιημένους ΕκπαιδευτέςCygnet στα αγγλικά (σε ψηφιακή μορφή)

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ Ε.ΨΥ.ΜΕ Κατάρτι καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή του Προγράμματος Cygnet για γονείς ατόμων με αυτισμό: Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις, με βάση την αξιολόγηση της συνολικής συμμετοχής του εκπαιδευόμενου σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου από τις εισηγήτριες

 • Kαφές και ελαφρύ γεύμα

Info: Δεν απαιτείται κάποια άλλη εργασία πριν ή μετά το σεμινάριο. Διαβάστε προσεκτικά για το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του σεμιναρίου.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: εδώ

Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Σταμούλη stamouli@katarti.gr
Τηλέφωνο: 210 4328281

Εγγραφή έως: 25/5/2018  


Αίτηση συμμετοχής: εδώ

 

 

^ επιστροφή στην αρχή

 

 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

Comodo Secure Seal cygnet.gr      · © 2018 cygnet.gr ·   Πολιτική Απορρήτου & Cookies