Σεμινάριo Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς παιδιών με αυτισμό

(Cygnet for Parents : Core Programme)

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση ομάδων γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους, όσο και τη δική τους.

Το Cygnet έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τι έχει γίνει στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης γονέων, εξετάζοντας ερευνητικά ευρήματα, ένα πιλοτικό γονεϊκό πρόγραμμα και σε συνεργασία με γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες. Το Cygnet έχει αναπτυχθεί, οργανωθεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με την υποστήριξη πλήθους υπηρεσιών.

 

To Βασικό Πρόγραμμα Cygnet (Cygnet Core Programme) είναι χωρισμένο σε έξι συναντήσεις διάρκειας 2,5 έως 3 ωρών η κάθε μία και μια συνάντηση παρακολούθησης (follow up), τρεις περίπου μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος.

Στις συναντήσεις αυτές καλύπτονται αντίστοιχα τα εξής θέματα:

 • Αυτισμός και διάγνωση
 • Επικοινωνία
 • Αισθητηριακά θέματα
 • Κατανόηση συμπεριφοράς
 • Διαχείριση συμπεριφοράς
 • Επιλογή θέματος που αποφασίζεται από τους γονείς/φροντιστές

 

    Πρόσθετες Συναντήσεις:

 • Yποστήριξη Αδελφών (Cygnet for Parents: Supporting Siblings) - για την αντίστοιχη εκπαίδευση πατήστε εδώ

 • Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία και Σχέσεις (Cygnet for Parents: Puberty, Sexual Wellbeing and Relationships – PSR) - για την αντίστοιχη εκπαίδευση πατήστε εδώ

 

Διάρκεια: 2 ημέρες (14,5 ώρες)

Εκπαιδευόμενοι: 15 έως 19

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος: 200 ευρώ

Παρέχονται:

 • Όλο το υλικό του Βασικού Προγράμματος Cygnet για γονείς και της επιπρόσθετης ενότητας: Υποστήριξη αδελφών, καθώς και οι διαφάνειες παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά σε ψηφιακή μορφή.

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ της Ε.ΨΥ.ΜΕ «Κατάρτι» καθώς και Βεβαίωση Επάρκειας στην Εφαρμογή του Προγράμματος κατόπιν σύντομης παρουσίασης από κάθε εκπαιδευόμενο.

 • Kαφές και ελαφρύ γεύμα

 

 

Info: Η μέθοδος εφαρμόζεται από δύο επαγγελματίες εκπαιδευμένους σε αυτήν και, επομένως, απαιτείται να δηλώσετε στην αίτησή σας με ποιον άλλον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ή ήδη εκπαιδευμένο στη μέθοδο Cygnet επαγγελματία σκοπεύετε να την εφαρμόσετε.

 

Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι τουλάχιστον 4ετής εμπειρία με άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη προηγούμενες εκπαιδεύσεις σε σχετικά θέματα όπως:

 • Early Bird ή Early Bird Plus

 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών ή σεμινάρια απόκτησης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, PECS, TEACCH, Makaton, Κοινωνικές Ιστορίες, Εντατική Αλληλεπίδραση, ή άλλη εξειδικευμένη για τον αυτισμό εκπαίδευση

 • Εκπαίδευση ή/και εμπειρία από δουλειά με ομάδες.

 

 

Διαδικασία Πιστοποίησης στο Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς

 

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου παρουσιάζεται από τον εισηγητή η φιλοσοφία της μεθόδου, καθώς και η μια από τις ενότητες του προγράμματος. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση μέρους των υπολοίπων ενοτήτων του προγράμματος. Υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας γι’ αυτή την παρουσίαση, η οποία θα γίνει την 1η ή τη 2η ημέρα, ανάλογα με την προτίμηση των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους αξιολογούνται τόσο από τον εισηγητή όσο και από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, σε μια ανώνυμη φόρμα αξιολόγησης που δίνεται στην έναρξη του σεμιναρίου. Η επιτυχής διαδικασία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, δηλαδή η απόκτηση της Βεβαίωσης Επάρκειας στην Εφαρμογή της Μεθόδου Cygnet, απαιτεί μια επαρκή παρουσίαση σύμφωνα με τη γνώμη του εισηγητή και των υπολοίπων συμμετεχόντων, έτσι όπως προκύπτει από τη φόρμα αξιολόγησης. Το βασικό κριτήριο για μια επαρκή παρουσίαση, είναι να μπορεί ο υποψήφιος πιστοποιημένος εκπαιδευτής να σχολιάσει τις 10-12 διαφάνειες που του αναλογούν και που περιέχουν γνωστές πληροφορίες, με τρόπο απλό και κατανοητό από μια υποτιθέμενη ομάδα γονέων.

Για την ολοκλήρωση της κατάρτισης, στην περίπτωση που μια παρουσίαση δεν κριθεί ικανοποιητική, θα πρέπει ο συμμετέχων να μελετήσει καλά το περιεχόμενο του προγράμματος και να παρουσιάσει μια ενότητα της επιλογής του στον εισηγητή και σε έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή Cygnet. Η παρουσίαση θα γίνει στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου σε ημερομηνία που θα εξυπηρετεί και τις δυο πλευρές. Εναλλακτικά, για την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο υποψήφιος για πιστοποίηση επαγγελματίας, μπορεί να συμμετέχει σαν παρατηρητής για τις 2-3 πρώτες συναντήσεις και σαν συν – εκπαιδευτής στη συνέχεια, σε έναν επερχόμενο κύκλο του προγράμματος Cygnet, που θα συντονίζουν 2 έμπειροι βασικοί εκπαιδευτές.

Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης και δίνεται το υλικό του Προγράμματος.

 

Μέθοδος Δοκιμασμένη και Αποτελεσματική

 

Το Πρόγραμμα Cygnet (Πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης ομάδων γονέων/φροντιστών ατόμων με ΔΑΦ) έχει τιμηθεί με τα παρακάτω βραβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο:

 

Children & Young People Now - Awards 2017 Finalist

Children & Young People Now - Awards 2017 Finalist

 

 

Children & Young People Now - Awards 2017 Finalist

Children & Young People Now - Awards 2017 Finalist

 

 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου τεκμηριώθηκε και στη διδακτορική διατριβή της κ. Στεφανίας Φούσκα, Ψυχολόγου, Ειδικής Παιδαγωγού και Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Πειραιά, που εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2017, με θέμα:

"Η αποτελεσματικότητα του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος Cygnet σε γονείς παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος"

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 γονείς, 30 στην Πειραματική Ομάδα και 30 στην Ομάδα Ελέγχου. Οι γονείς που συμμετείχαν στο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα επίπεδα άγχους, γονικού στρες και γονικής αυτοαποτελεσματικότητας. Επίσης, μειώθηκαν οι πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων άγχους.

Για να δείτε τη διδακτορική διατριβή πατήστε εδώ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης).

 

 

Οι Εκπαιδεύσεις μέχρι σήμερα στην Ελλάδα

 

 • Το Νοέμβριο του 2010 εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι 40 επαγγελματίες, από τον κ. Andy Morris, εμπνευστή και υπεύθυνο του προγράμματος Cygnet.
  Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. ορίστηκε ως ο υπεύθυνος φορέας που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα τόσο της εκπαίδευσης/ πιστοποίησης επαγγελματιών στη μέθοδο Cygnet, όσο και της εφαρμογής της μεθόδου στην Ελλάδα. Ως βασικοί εκπαιδευτές ορίστηκαν ο κ. Βογινδρούκας Γιάννης και η κ. Σταθοπούλου Μάρω.

 • Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί άλλοι 250 επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Από αυτούς οι 155 εκπαιδεύτηκαν στην Αθήνα και οι υπόλοιποι στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Καστοριά.

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες (πενταβάθμια κλίμακα 1: Κακό 5 : Εξαιρετικό )

 

Αξιολόγηση Προγράμματος CYGNET

 

 

 

Παρουσιάσεις/Ανακοινώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα Cygnet σε Πανελλήνια Συνέδρια

 

 • Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στη Θεσσαλονίκη (2013), έγιναν 2 προφορικές ανακοινώσεις:

  • Συγκούνας Γιώργος: Πρόγραμμα Cygnet και αυτοπεποίθηση γονέων

  • Βιτανίδη Αυγή, Γρηγοράκη Σμαράγδα: Πρόγραμμα ψυχο-εκπαίδευσης γονέων Cygnet, μετρώντας την αποτελεσματικότητά του

 

 • Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στην Αθήνα (2015), έγινε 1 προφορική ανακοίνωση:

  • Συγκούνας Γιώργος, Ζήκου Κατερίνα: Αυτοπεποίθηση γονέων στη διαχείριση συμπεριφορών και πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης Cygnet

 

 • Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στη Λάρισα (2017), έγιναν 3 παρουσιάσεις σε τραπέζια:

  • Τραπέζι με θέμα: Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της συστηματοποιημένης εκπαιδευτικής διεργασίας:

   • Συγκούνας Γιώργος: Ψυχοεκπαίδευση Γονέων. Το πρόγραμμα Cygnet

  • Τραπέζι με θέμα: Παρεμβάσεις για Γονείς και δυσκολίες αδελφιών ατόμων με ΔΑΦ:

   • Φούσκα Στεφανία: Η επίδραση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος Cygnet στη γονική αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοεκτίμηση των γονέων παιδιών με ΔΑΦ

   • Βιτανίδη Αυγή: Αποτίμηση του προγράμματος Cygnet, αρραγής υποστήριξη γονέων και φροντιστών σχετικά με τις ΚΑΦ

 

 

Η ΠΛΟΕΣ / Ε.ΨΥ.ΜΕ. (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών) έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα.

Comodo Secure Seal cygnet.gr      · © 2019 cygnet.gr ·   Πολιτική Απορρήτου & Cookies